Laurens Mulderije

Coaching

Onderzoek

Coaching

Cliëntervaringen

Opdrachtgevers

Cookies

Credits

Privacyverklaring

Contact

Coaching

 

LM Loopbaanmanagement biedt functiecoaching en re-integratietrajecten eerste- en tweede spoor trajecten aan, die gericht zijn op het verbeteren van functioneren op het eigen werk of het verwerven van een nieuwe baan. Vanuit een nieuw perspectief en met nieuwe energie worden nieuwe functiemogelijkheden ontdekt en strategische wegen benut om beter met uitdagingen op het werk om te gaan dan wel met nieuw werk kennis te maken.

 

Hiertoe vallen in principe alle drie de deelproducten die hier uitgebreider zijn toegelicht (FMC, APO en ZKM), te weten competentieonderzoek en motivatieonderzoek in combinatie met zingevende en motiverende aspecten binnen functies. LM Loopbaanmanagement streeft naar verdieping en inzicht in persoonlijke factoren ter versteviging van persoonlijke overtuigingen en zelfvertrouwen.

De ZelfKonfrontatieMethode ZKM brengt in dit opzicht nieuwe en gezonde perspectieven op leven en werken.

 

Zodra alles goed 'op de kaart' staat, zal de arbeidsmarktcommunicatie aan de orde komen. Presentatie met behulp van een dynamisch CV en met optimaal gebruik van digitale instrumenten en sociale media zullen vol de aandacht krijgen.

 

De trajectduur varieert van een half jaar tot een jaar.