Laurens Mulderije

Coaching

Onderzoek

Coaching

Cliëntervaringen

Opdrachtgevers

Cookies

Credits

Privacyverklaring

Contact

Optimaliseren persoonlijke groei / Persoonlijkheidsversterking

 

De jeugd, de tijd tot en met je zestiende jaar, beïnvloedt je volwassen leven in hoge mate. Of je het nou aan jezelf wilt toegeven of niet en of je je er nou bewust van bent of niet. Je prepareert de blauwdruk van de wereld, je vormt je een beeld van wie je bent en hoe anderen zich tot

je verhouden. Zullen ze je goed behandelen of zijn minachting, agressie of verwaarlozing je deel. Al dat soort verwachtingen worden in je kinderjaren gevormd. Natuurlijk kan er nog van alles veranderen, want mensen ontwikkelen zich voortdurend. Naar mijn overtuiging worden volwassenen vaak gedreven door én stoppen volwassenen héél veel energie in het proberen te vervullen van verlangens die zij als kind koesterden: onvervulde verlangens (unmet needs).

Het ontdekken, blootleggen en doorgronden van houdings- en gedragspatronen die wel ooit van existentieel belang waren, maar nu verdere ontwikkeling tegenhouden, is wat de ZKM methode beoogt. Immers, deels onbewuste maar wel verstorende patronen kunnen

gezonde coping (in communicatie, interactie of positiebepaling) blokkeren.

 

 

De ZelfKonfrontatieMethode is een instrument om persoonlijke keuzes en gedrag te herijken op hun waarde voor het heden en de toekomst. Niet door het verleden te verloochenen, maar het in zijn totale volheid te waarderen en wegen. Kan ik, wil ik, en moet ik de dingen die ik doe en wil doen nog steeds op dezelfde wijze aanpakken? Zijn mijn verwachtingen überhaupt wel reëel en passen ze nog bij mijn competenties en persoon? Kan ik mijn persoonlijke actieradius nog verder versterken en tot een krachtiger zelfbeeld komen?

 

Lees meer over de ZelfKonfrontatieMethode op de site van de ZKM vereniging, sinds 1996 de branche- en belangenvereniging voor ZKM'ers, met zo'n 290 leden.